העוסקים במלאכה

ניהול הפרויקט: מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת:
מאיר אזרי – ראש מרכזי דניאל, יוזם הבאת הפרויקט לישראל.
מנהלת הפרויקט: מיכל יניב.
תרגום והתאמה לערבית: נדאל עותמאן, אסטרטיגיות לשינוי חברתי

תודות:

אסף זמיר- סגן ראש עיריית תל-אביב – יפו, איתן שוורץ- מנהל קשרי החוץ של עיריית תל-אביב – יפו, צוות מנהל החינוך של עיריית תל-אביב – יפו, לאה זיידה – מנהלת חינוך בתי ספר יסודיים, מחלקת המופעים של עיריית תל-אביב –יפו- שבי מזרחי ומורן אהרון, לשכת הדובר של עיריית תל-אביב – יפו.