(עברית) תערוכת 2017

(עברית) בית הספר הדסים, צור הדסה
8th, 9th and 11th Grade, Kiriyat Hinuch Yafo
(עברית) עלמיטו גושה
(עברית) ברידג’יט באגיין ושאנון אקבולוט
(עברית) רומי בן שמואל דופרה
Peace/Shalom/Salaam
(עברית) פרייס רולה
(עברית) אמירה דלוס-סנטוס
(עברית) יערה קורן
(עברית) אלמוג גולן
(עברית) אנדריאה גאלן
(עברית) פבל סלפצ’נקו
(עברית) מיה הרפז
(עברית) הילה הס
(עברית) נור עבדאנאצר זעלאן
(עברית) כיתות ד’1, ד’2, בית ספר הדסים
(עברית) אלמוג ורניק
(עברית) תמר שוורץ
X
(עברית) בית הספר הדסים, צור הדסה

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
8th, 9th and 11th Grade, Kiriyat Hinuch Yafo

8th, 9th and 11th Grade, Kiriyat Hinuch Yafo

<< Previous
Next >>
X
(עברית) עלמיטו גושה

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) ברידג’יט באגיין ושאנון אקבולוט

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) רומי בן שמואל דופרה

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
Peace/Shalom/Salaam

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) פרייס רולה

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) אמירה דלוס-סנטוס

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) יערה קורן

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) אלמוג גולן

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) אנדריאה גאלן

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) פבל סלפצ’נקו

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) מיה הרפז

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) הילה הס

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) נור עבדאנאצר זעלאן

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) כיתות ד’1, ד’2, בית ספר הדסים

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) אלמוג ורניק

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>
X
(עברית) תמר שוורץ

Sorry, this entry is only available in Hebrew and Arabic.

<< Previous
Next >>