19.3-17.4.15 // נמל יפו (במעמד ראש עיריית ת”א, מר רון חולדאי)