העוסקים במלאכה

ניהול הפרויקט: מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת
ראש מרכזי דניאל, יוזם הבאת הפרויקט לישראל: מאיר אזרי 
מנהלת הפרויקט: מיכל יניב

תרגום והתאמה לערבית: גלוקל – תרגום, דיגיטל, פתרונות תוכן

עיצוב: סטודיו עידית & ענת לעיצוב ומיתוג גרפי

הדפסה ותליית התערוכה: ברוך זכאי, שלטי פלריג ופרסום

תודות חמות לשותפינו לפעילות:
מכללת סמינר הקיבוצים, מכון מרחבים, עיריית תל אביב-יפו, נמל יפו