גלריה

2018
תערוכה 2018
הקמות תערוכה 2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
תמונה קבוצתית אקים
2019
קלאודיה וצוות אוסישקין
תמונה קבוצתית טקס
תמר טולדנו ואימה
גכט
רון חולדאי עם תמר טולדנו
רון חולדאי ושילת
רון חולדאי עם עלי שריפי
2018
X
תערוכה 2018
X
הקמות תערוכה 2018
X
2018
X
2018
X
2018
X
2018
X
2018
X
2018
X
תמונה קבוצתית אקים
X
2019
X
קלאודיה וצוות אוסישקין
X
תמונה קבוצתית טקס
X
תמר טולדנו ואימה
X
גכט
X
רון חולדאי עם תמר טולדנו
X
רון חולדאי ושילת
X
רון חולדאי עם עלי שריפי
X