עלמיטו גושה

علميطو غوشي، الصف التاسع، القرية التربوية يافا عيروني “ز”، تل ابيب – يافا