נור עבדאנאצר זעלאן

نور عبد الناصر زعلان، الصف الحادي عشر، مدرسة نعمات ( الثانوية التكنولوجية نعمات كفر قرع )، باقة الغربية